06 June 2011

Fără limite


Nu aş putea spune de ce şi prin care mecanism, neinteligibil pentru noi, oamenii, Creatorul nu ne-a îngăduit să folosim prea mult din capacitatea creierului nostru, deşi studiile antropologice insistă asupra diferenţei majore între creierul australopitecilor, să spunem, ori Homo Faber, şi acel Homo Sapiens ai cărui urmaşi suntem, în contextul nenumăratelor controverse asupra aşa-zisei verigi-lipsă într-un lung lanţ evolutiv.
Limitless (sau Dincolo de limite cum a fost tradus la noi) propune un scenariu care se încadrează perfect în dorinţa noastră veche de a forţa limita biologică ce ne-a fost impusă şi de a sili creierul să lucreze la capacitatea maximă. În era industriei farmaceutice, în care pilula-minune pare să rezolve toate problemele pe care corpul nostru le-ar putea avea din motive diverse, de ce nu s-ar crea şi acea pilulă care să dea peste cap orice măsurătoare a nivelului inteligenţei umane, cu consecinţe imediate, vizibile, asupra carierei şi relaţiilor interpersonale?
Scenariul semnat de Leslie Dixon, întemeiat pe romanul lui Alan Glynn, propune o astfel de viziune, într-un film captivant, interesant, fără prea multă filozofie, construit prin îmbinarea SF-ului de calitate cu thrillerul autentic, în măsură să provoace curiozitatea şi să capteze atenţia.
Finalul abia pune în discuţie, schematic, dar oferind prilejuri de reflecţie, problema moralităţii şi a egalităţii de şanse într-o lume care începe să fie guvernată după alte criterii decât cele ştiute: ce reuşesc să facă acele persoane care, sub influenţa acestei neşteptate viagra pentru potenţa exclusivă a creierului, dobândesc abilităţi prin care îşi impun controlul asupra celorlalţi?
Limitless este un film reuşit, antrenant, ingenios construit. Nu-l rataţi!